Pirkanmaan päihdepalvelujärjestöt ry on perustettu 23.3.2010 Pirkanmaalla toimivien päihdepalveluluita tuottavien järjestöjen toimesta .

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä yleishyödyllistä päihdetyötä tekevät tai sen kehittämistä edistävät valtakunnalliset, alueelliset tai paikalliset rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt sekä säätiöt, jotka eivät kuulu jäsenenä johonkin yhdistyksen jäsenenä olevaan valtakunnalliseen yhdistykseen, yhteisöön tai säätiöön.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa Pirkanmaalla päihdepalveluja tuottavien yleishyödyllisten yhdistysten, järjestöjen ja viranomaisten välillä sekä kehittää jäsentensä toimintaedellytyksiä ja keskinäistä työnjakoa. Yhdistyksen perustamisen taustalla on päihdepalveluja tuottavien järjestöjen tarve saada ääni kuuluviin myös foorumeilla, joihin on mahdotonta saada kaikkien yksittäisten päihdejärjestöjen edustajia.

Ennen kaikkea yhteisen yhdistyksen perustamisella uskotaan lisättävän yhteistyötä, joka lopulta palvelee päihde- ja mielenterveysasiakkaita.
Jäsenjärjestöjämme ovat:

A-klinikkasäätiö
KRIS-Tampere ry
Nauha ry
Pirkanmaan Suojakoti ry
Silta-Valmennusyhdistys ry
Tampereen A-Kilta ry
Tampereen Huumeklinikkayhdistys ry
VAK ry
Valo-Valmennusyhdistys ry